“…Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN.”

— Yosua 24:15b —

ornament1

Pada zaman ini Allah menghendaki kita memberitakan Injil menyelamatkan orang dosa,
membawa orang menjadi rohani, semuanya adalah untuk membangun rumah-Nya.

 

Memberitakan Injil adalah agar mendapatkan bahan-bahan pembangunan rumah Allah;
memimpin orang menuntut kerohanian, menerima pembinaan adalah
bertujuan agar bahan-bahan ini dapat untuk dibangunkan bersama.