Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

— Ibrani 10:24 —

ornament1

Pada zaman ini Allah menghendaki kita memberitakan Injil menyelamatkan orang dosa,
membawa orang menjadi rohani, semuanya adalah untuk membangun rumah-Nya.

 

Memberitakan Injil adalah agar mendapatkan bahan-bahan pembangunan rumah Allah;
memimpin orang menuntut kerohanian, menerima pembinaan adalah
bertujuan agar bahan-bahan ini dapat untuk dibangunkan bersama.